• 1
 • Şanhaý Guorui Gidrawlik Tehnologiýa Ş
 • 30 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi
 • gidrawlik göteriji enjamlar

Aýratynlyk önümleri

Täze gelenler

Pioner

GRH kuwwat birligini, orbitanyň hereketlendirijisini, gidrawlik dişli nasoslary / dişli hereketlendirijileri, mono-blok klapanlary, bölekleýin klapanlary, proporsional klapanlary we akym bölüjileri dizaýn edýär we öndürýär .Bu komponentler esasan senagat maşynlarynda, materiallary gaýtadan işlemekde, gurluşyk enjamlarynda, oba hojalygynda we senagatda ulanylýar. meýdanlary.

 • GRH önümleri

  GRH önümleri

  GRH güýç birligini, orbitanyň hereketlendirijisini, gidrawlik dişli nasoslary / dişli hereketlendirijileri, mono-blok klapanlary, bölekleýin klapanlary, proporsional klapanlary we akym bölüjileri dizaýn edýär we öndürýär.

 • GRH hakda

  GRH hakda

  GRH gidrawliki komponentleri we gidrawlik ulgamlara çözgütleri üpjün etmekde ýöriteleşendir. Soňky 30 ýylda yzygiderli gowulaşmak we joşgun bilen GRH 1986-njy ýylda döredileninden bäri suwuk elektrik senagatynda ýüze çykýan güýç boldy.

 • GRH hyzmaty

  GRH hyzmaty

  GRH, gidrawliki ulgamlara çözgüt hödürlemek bilen müşderilerimiz bilen ýakyn hyzmatdaşlyga eýe.Müşderileriň ulgam dizaýn prosesinde goşan goşantlaryndan doly habarly.

BRANDLAR