Quản lý chất lượng

Chúng tôi đã thu được ISO9001: 2000 chứng nhận hệ thống chất lượng quốc tế và chứng nhận CE Liên minh châu Âu đối với nhiều sản phẩm hàng loạt. tiêu chuẩn TS16949 là tiêu chí về thủ tục, chúng tôi tuân theo, tất cả các sản phẩm 100% kiểm tra, thời gian, áp suất, nhiệt độ, lưu lượng hình thành một giám sát an toàn và ổn định, sản phẩm chất lượng vượt trội. 

x1
XR1
xr3
x2
x4
xr5