Hồ sơ công ty

GRH (Thượng Hải) -International Sales Văn phòng
GRH (Giang Tô) -Công nghiệp Cơ sở & nước Bán hàng tại
nhà máy GRH của tọa lạc tại Jianhu, tỉnh Giang Tô.
Jianhu
Top 100 quận ở Trung Quốc trong nền kinh tế;
Top 100 quận ở Trung Quốc trong ngành công nghiệp;
văn minh County và toàn quốc Designated Eco -Demonstration Region;
Nằm ở chung của sông Dương Tử và Giang Tô Coastal
Zone Phát triển; 
XRT

Vị trí

b8428353 (1)

Lịch sử

b9c0f1b6 (1)

Nghiên cứu & Phát triển

X
xet
xr