ข้อมูล บริษัท

GRH (Shanghai) -International สำนักงานขาย
GRH (Jiangsu) -Manufacturing สิ่งอำนวยความสะดวกและสำนักงานขายในประเทศ
โรงงาน GRH ตั้งอยู่ใน Jianhu มณฑลเจียงซูจังหวัด.
Jianhu
Top 100 มณฑลในประเทศจีนในระบบเศรษฐกิจ;
Top 100 มณฑลในประเทศจีนในอุตสาหกรรม
อารยะมณฑลและได้รับการออกแบบในระดับประเทศ Eco ภาค -Demonstration;
ตั้งอยู่ในร่วมกันของแม่น้ำแยงซี Delta และมณฑลเจียงซูชายฝั่ง
Development Zone; 
XRT

ที่ตั้ง

b8428353 (1)

ประวัติศาสตร์

b9c0f1b6 (1)

การวิจัยและพัฒนา

NS
XET
XR