Ako hydraulické čerpadlá a motory spolupracujú

hydraulický systém je typ technológie pohonu, v ktorom sa kvapalina používa na prenos energie z elektromotora a potom do pohonu. Hlavnými komponentmi hydraulického systému sú čerpadlo, pohon (motor), ventil a nádrž.

V tomto článku sa budeme zaoberať hydraulickými čerpadlami a motormi a tým, ako tieto dva špecifické komponenty spolupracujú v hydraulickom systéme. Začnime s hydraulickými čerpadlami.

Funkcia hydraulického čerpadla

Zjednodušene povedané, hydraulické čerpadlo je zariadenie, ktoré mení mechanickú energiu na energiu hydraulickú. Hydraulické pohonné systémy využívajú určité typy hydraulických čerpadiel na prekonanie zaťaženia.

Príkladom toho v hre je hydraulický pohonný systém (ako ten, ktorý nájdeme v rýpadle), ktorý zdvíha auto. Väčšina ťažkých stavebných vozidiel využíva hydraulické čerpadlo vo vnútri hydraulického systému.

Existujú však menšie hydraulické čerpadlá, ktoré poháňajú rôzne hydraulické nástroje. Rezné nástroje, lisovacie stroje a hydraulické píly sú len niektoré z nástrojov, ktoré sú poháňané hydraulickými čerpadlami.

Ako sa líši hydraulické čerpadlo od bežného čerpadla?

Hlavný rozdiel medzi hydraulickým čerpadlom a bežným čerpadlom je v tom, že bežné čerpadlo udržuje konštantný prietok kvapaliny, zatiaľ čo hydraulické čerpadlo má prietok kvapaliny. Okrem toho sa funkcie týchto dvoch čerpadiel líšia; hydraulické čerpadlo prekonáva tlak zo záťaže, zatiaľ čo bežné čerpadlo zabezpečuje nepretržitý prenos a prietok kvapaliny.

Ďalej poďme diskutovať o hydraulických motoroch.

Funkcia hydraulického motora

Hydraulický motor je rotačný pohon alebo rotačný hriadeľ; jeho hlavným účelom je premena hydraulickej energie na mechanickú energiu. Tento pohon je zodpovedný za poskytovanie pohybu a sily na pohyb bremena. Jeho tlaková strata a prietok určujú výkon, ktorý generuje. Vo výsledku to znamená, že výkon hydromotora je priamo úmerný otáčkam motora.

Kategórie motorov

Hydraulické motory sa dodávajú v dvoch typoch: nízkorýchlostné a s vysokým krútiacim momentom (LSHT) a vysokorýchlostné a s nízkym krútiacim momentom (HSLT).

Ak idete s nízkootáčkovým hydromotorom, získate motor, ktorý je schopný generovať veľké množstvo krútiaceho momentu pri nízkych otáčkach. V rámci týchto kategórií existujú rôzne typy vrátane ozubeného kolesa, lopatiek a piestu, z ktorých posledné možno ďalej rozdeliť na axiálne piestové a radiálne piestové.

Teraz, keď ste pochopili funkciu každého komponentu, poďme sa pozrieť na to, ako hydraulické čerpadlá a motory spolupracujú.

Napájanie systému: Hydraulické čerpadlá a motory v akcii

Po prvé, hydraulické čerpadlo preberá mechanickú silu, ktorú dostáva od hlavného pohonu, a premieňa ju na energiu tekutiny. Táto energia tekutiny má formu prúdenia oleja.

Potom hydromotor odoberie energiu tekutiny, ktorú vytvorilo čerpadlo, a premení túto energiu tekutiny na mechanickú energiu.

Motor to musí urobiť, aby mal systém mechanickú energiu potrebnú na vykonanie práce. Niektoré aplikácie hydraulických systémov v každodennom živote zahŕňajú výťahy, benzínové čerpadlá a jazdy v zábavnom parku.


Čas odoslania: 23. novembra 2022