ត្រួតពិនិត្យគុណភាព

យើងបានទទួល ISO9001: ការវិញ្ញាបនប័ត្រប្រព័ន្ធគុណភាពនិងអន្ដរជាតិឆ្នាំ 2000 សហភាពអឺរ៉ុបបានវិញ្ញាបនប័ត្រគស៊េរីជាច្រើនសម្រាប់ផលិតផល។ ស្ដង់ដារនេះគឺជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនីតិវិធី TS16949 ដែលយើងគោរពតាម, ផលិតផលទាំងអស់ 100% ការធ្វើតេស្ត, ពេលវេលា, សម្ពាធ, សីតុណ្ហភាព, ការត្រួតពិនិត្យមួយដែលបង្កើតឡើងជាហូរសុវត្ថិភាពនិងស្ថេរភាព, ផលិតផលមានគុណភាពពិសេស។ 

X1
xr1
xr3
X2
x4
xr5