نمایه شرکت

GRH (شانگهای) وبگاه دفتر فروش
GRH (جیانگسو) -Manufacturing تسهیلات و فروش داخلی دفتر
کارخانه GRH است در Jianhu، استان جیانگ سو واقع شده است.
Jianhu
بالا از 100 شهرستان در چین در اقتصاد؛
بالا از 100 شهرستان در چین در صنعت؛
متمدن شهرستان و در سراسر کشور تعیین شده سازگار با محیط زیست -Demonstration منطقه؛
واقع در مفصل از دلتای رود یانگ تسه و جیانگ سو ساحلی
منطقه توسعه؛ 
XRT

محل

b8428353 (1)

تاریخ

b9c0f1b6 (1)

تحقیق و توسعه

ایکس
XET
XR

واتساپ چت آنلاین!