Cwblhawyd 2021 PTC yn llwyddiannus

Rhwng Hydref 26 a 29, 2021, cynhaliwyd arddangosfa PTC gyda’r thema “30 apwyntiad, diolch am eich cael chi” yn Shanghai. Mae hon hefyd yn arddangosfa arbennig o dan atal a rheoli epidemig.

W1
Fel busnes sefydledig sydd â hanes o bron i 40 mlynedd, mae Guorui hydrolig (GRH) yn un o'r mentrau hydrolig cyntaf yn Tsieina i integreiddio technoleg ddeallus â chynhyrchion. Yn yr arddangosfa hon, roedd hydrolig Guorui yn arddangos yn bennaf amrywiaeth o falfiau lluosog adrannol rheoledig cyfrannol electro-hydrolig a falfiau lluosog annatod, actuators hydrolig, unedau pŵer, pympiau gêr hydrolig a chynhyrchion cyfuniad falf pwmp, moduron cycloidal hydrolig amrywiol, moduron gêr a llif gêr. rhanwyr, a dangos cyflawniadau blynyddoedd lawer mewn “gyriant deallus”.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae GRH bob amser wedi ystyried arloesi fel y grym cyntaf ar gyfer datblygu menter, wedi cynyddu buddsoddiad yn barhaus mewn Ymchwil a Datblygu Ymchwil a Thechnolegol, ac yn ymdrechu i wireddu trawsnewid, uwchraddio a datblygu llamu’r cwmni. Defnyddir y cynhyrchion a gynhyrchir gan y cwmni yn helaeth mewn peiriannau amaethyddol, peiriannau peirianneg, peiriannau petroliwm, peiriannau mwyngloddio, peiriannau morol, gweithgynhyrchu ceir, offer morol a meysydd eraill. Mae'r cynhyrchion yn cael eu hallforio i Ewrop, America, y Dwyrain Canol, De-ddwyrain Asia a mwy nag 20 o wledydd a rhanbarthau. Mae'r canlynol yn rhai cynhyrchion sy'n cael eu harddangos, fel modur cycloidal (GR200), pwmp gêr (2PF10L30Z03) ac uned bŵer (AC-F00-5.0 / F-3.42 / 14.9 / 2613-M), falf aml-ffordd gyfrannol (GBV100- 3), grŵp falf integredig (GWD375W4TAUDRCA), ac ati

W2
Yn ystod yr arddangosfa hon, gwahoddwyd Ruan ruiyong, cadeirydd Guorui hydrolig, i gyfweld â “stori brand China” a “PTC Asia”. Wrth siarad am y datblygiad yn y dyfodol, dywedodd cadeirydd y cwmni mai pwynt twf nesaf y diwydiant hydrolig yw di-yrrwr, cyfuniad electro-hydrolig, rheolaeth fanwl a chynhyrchion integredig. Ychydig flynyddoedd yn ôl, dechreuodd hydrolig Guorui ddefnyddio nifer fawr o drinwyr a robotiaid yn y llinell gynhyrchu. Eleni, prynodd GRH unedau prosesu a gweithgynhyrchu hyblyg, gan ei gwneud yn glir symud ymlaen i ffatri ddigidol a di-griw.
“Dyma’r 12fed tro i ni gymryd rhan yn PTC Asia. Uchafbwynt PTC yw bod llawer o gyfoedion rhyngwladol lefel uchel yn cymryd rhan yn yr arddangosfa, sydd ag ysbrydoliaeth fawr i'n cyfathrebu a'n cynnydd. Mae gan bob arddangosfa PTC lawer o ddarganfyddiadau newydd. Eleni yw 30 mlynedd ers arddangos PTC. Rwy'n gobeithio y bydd arddangosfa PTC nid yn unig yn dod yn ddigwyddiad mawreddog y diwydiant, ond hefyd yn llwyfan ar gyfer cyfnewidiadau technegol fertigol a llorweddol yn y diwydiant rhyngwladol. Rwy'n dymuno arddangosfa PTC yn fwy a mwy llwyddiannus.

W3


Amser post: Tach-19-2021